Groot onderhoud, Statenkwartier

Bij groot onderhoud aan de buitenkant komen een heleboel zaken kijken. Is het metsel en voegwerk nog wel in orde? Hoe is het gesteld met het dak? Zijn de hemelwater afvoeren nog wel in orde? Wat is de staat van het schilderwerk?

Bij deze klant heeft DRECO Onderhoud de verantwoordelijkheid voor het schilderwerk op zich genomen.

Bij nadere inspectie is gebleken dat het schilderwerk op een aantal plaatsen in een dusdanig slechte staat was, dat er is geadviseerd om een aantal elementen helemaal af te branden. 

De zeer fraaie en authentieke daklijsten waren helemaal dichtgeschilderd. Door de vele verflagen die waren aangebracht gingen alle details verloren. Nu is dat door DRECO Onderhoud weer in ere hersteld.